Cafe 3V3 - 26/9/2011

Cafe 3V3 - 26/9/2011
 • 3171
  Đọc
  5
  0
  9:41
  Cafe 3V3 - 26/9/2011 - Phần 1!!!
  Cafe 3V3 - 26/9/2011 - Phần 1!!!
  Cafe 3V3 - 26/9/2011!!! + Phần 1: Giới thiệu một số sản phẩm mới từ nhà sản xuất ASUS và Lacie. - ASUS EeePC X101 sử dụng hệ điều hành MeeGo. - Ổ cứng di động Lacie Rikiki Go 500GB. - Ổ cứng di động Lacie Porsche Design P9220 500GB. - Ổ cứng di động Lacie Porsche Design P9230. - Túi chống sốc Lacie cao cấp dành cho laptop, sản phẩm Lavie muốn nhắm tới Macbook Air 13inch. + Phần 2: Giới thiệu Game - Game đầu tiên thể loại đua xe, trên những trường đua danh giá và nỗi tiếng, không ai đam mê xe lại không biết đến trường đua danh tiếng F1. - Game thứ hai tiếp tục thể loại đua xe, nhưng lần này là thể loại đua xe đường phố, Driver San Francisco mang đậm tính chất nổi loạn.
 • 2493
  Đọc
  3
  0
  5:59
  Cafe 3V3 - 26/9/2011 - Phần 2!!!
  Cafe 3V3 - 26/9/2011 - Phần 2!!!
  Cafe 3V3 - 26/9/2011!!! + Phần 1: Giới thiệu một số sản phẩm mới từ nhà sản xuất ASUS và Lacie. - ASUS EeePC X101 sử dụng hệ điều hành MeeGo. - Ổ cứng di động Lacie Rikiki Go 500GB. - Ổ cứng di động Lacie Porsche Design P9220 500GB. - Ổ cứng di động Lacie Porsche Design P9230. - Túi chống sốc Lacie cao cấp dành cho laptop, sản phẩm Lavie muốn nhắm tới Macbook Air 13inch. + Phần 2: Giới thiệu Game - Game đầu tiên thể loại đua xe, trên những trường đua danh giá và nỗi tiếng, không ai đam mê xe lại không biết đến trường đua danh tiếng F1. - Game thứ hai tiếp tục thể loại đua xe, nhưng lần này là thể loại đua xe đường phố, Driver San Francisco mang đậm tính chất nổi loạn.