[mobifone] Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Mobile Internet (3G)

Thảo luận trong 'Thông tin Tổng hợp' bắt đầu bởi cohay, 5/8/12.

 1. cohay

  cohay Well-Known Member

  Bài viết:
  2,222
  Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Mobile Internet

  Dịch vụ Mobile Internet được mở tự động cho thuê bao hòa mạng mới (bao gồm thuê bao trả trước và thuê bao trả sau) và các thuê bao đang hoạt động có đăng ký gói cước Mobile Internet.
  4.1. Các kênh cung cấp dịch vụ
  Bạn có thể sử dụng dịch vụ qua các kênh sau:
  - Gửi tin nhắn tới 999
  - Qua USSD *090#OK
  - Qua website: tại đây
  - Qua wapsite: http://wap.mobifone.com.vn
  4.2. Đăng ký sử dụng
  4.2.1. Đăng ký sử dụng dịch vụ
  Bạn có thể Đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Internet theo một trong những cách sau:
  • Cách 1: Qua tin nhắn, soạn DATA ON gửi 999
  • Cách 2: Qua USSD, bấm *090*5*6*1#OK
  • Cách 3: Đăng nhập website http://www.mobifone.com.vn bằng tài khoản của bạn và chọn mục Tiện ích Online/Cài đặt tự động/Đăng ký Mobile Internet/ Đăng ký dịch vụ Mobile Internet
  Lưu ý:
  Sau khi đăng ký thành công:
  - Để sử dụng được dịch vụ Mobile Internet có thể phải khởi động lại máy điện thoại di động
  - Bạn sẽ được sử dụng dịch vụ Mobile Internet với gói cước mặc định M0.
  4.2.2. Đăng ký gói cước
  Bạn có thể Đăng ký sử dụng gói cước Mobile Internet theo một trong những cách sau:
  • Cách 1: Qua SMS
  - Bước 1: Soạn DK TênGóiCước gửi 999
  Trong đó: Tên gói cước là: M5, M10, M25, M50, M70, M100, D1, D7, D30, MIU, ZingVí dụ: để đăng ký gói M25, bạn soạn tin DK M25 gửi 999
  Câu lệnh khác được chấp nhận:
  DK MI TênGóiCước hoặc DK DATA TênGóiCước gửi 999.
  - Bước 2: Soạn Y gửi 999 để xác nhận việc đăng ký gói cước nếu bạn đang sử dụng gói cước Mobile Internet và còn dung lượng miễn phí. Yêu cầu đăng ký gói sẽ hủy nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.
  • Cách 2: Qua USSD
  Bấm: *090*5*6*3#OK trên bàn phím máy điện thoại di động và làm theo hướng dẫn để chọn gói cước muốn sử dụng.
  • Cách 3: Đăng nhập website http://www.mobifone.com.vn bằng tài khoản của bạn, chọn mục Tiện ích online/Cài đặt tự động/Đăng ký Mobile Internet/Đăng ký gói cước dịch vụ Mobile Internet và chọn mục tương ứng để đăng ký gói dịch vụ
  • Cách 4 : Truy cập wapsite http://wap.mobifone.com.vn qua GPRS/EDGE/3G (hệ thống tự nhận diện số thuê bao của bạn): chọn dịch vụ Mobile Internet/Đăng ký/Hủy gói cước và bấm chọn gói cước muốn đăng ký. Nếu ban truy cập wapsite bằng kết nối khác (wifi), bạn cần đăng nhập hệ thống bằng tài khoản MobiFone Portal của mình.
  Lưu ý: Sau khi đăng ký gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đã đăng ký.
  4.3. Hủy dịch vụ và hủy gói cước
  4.3.1. Hủy dịch vụ
  Bạn có thể hủy dịch vụ Mobile Internet theo một trong những cách sau:
  • Cách 1: Qua tin nhắn, soạn DATA OFF gửi 999
  • Cách 2: Qua USSD, bấm *090*5*6*2#OK
  • Cách 3: Truy cập website http://www.mobifone.com.vn bằng account MobiFone Portal và chọn mục Tiện ích online/Cài đặt tự động/Đăng ký Mobile Internet/Hủy gói cước Mobile Internet và làm theo hướng dẫn.
  4.3.2. Hủy gói cước
  Bạn có thể hủy gói cước theo một trong những cách sau:
  • Cách 1: Qua SMS
  - Bước 1: Soạn HUY MI gửi 999
  Câu lệnh khác được chấp nhận HUY DATA.
  Để hủy gói MIU, bạn soạn HUY MIU gửi 999

  Để hủy gói Zing, bạn soạn HUY ZING gửi 999
  - Bước 2: Soạn Y gửi 999 để xác nhận yêu cầu hủy gói cước Mobile Internet nếu bạn đang sử dụng gói Mobile Internet và còn dung lượng miễn phí.Yêu cầu hủy gói sẽ hủy nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.
  • Cách 2: Qua USSD
  Bấm *090*5*6*4#OK trên bàn phím máy điện thoại di động và làm theo hướng dẫn.
  • Cách 3: Đăng nhập website http://mobifone.com.vn bằng tài khoản của bạn, chọn mục Tiện ích Online/Cài đặt tự động/Đăng ký Mobile Internet/Hủy đăng ký dịch vụ và làm theo hướng dẫn.
  • Cách 4: Truy cập wapsite http://wap.mobifone.com.vn qua GPRS/EDGE/3G (hệ thống sẽ tự nhận diện số thuê bao của bạn): chọn dịch vụ Mobile Internet/Đăng ký/Hủy gói cước. Nếu truy cập wapsite qua kết nối khác (wifi), bạn cần đăng nhập bằng tài khoản MobiFone Portal.
  4.4. Gia hạn gói cước
  4.4.1. Nguyên tắc chung
  - Chỉ gia hạn đối với những gói cước có thời hạn sử dụng 30 ngày (bao gồm các gói M5, M10, M25, M50, M70, M100, D30, MIU, Zing)
  - Sau khi đăng ký gói cước thành công, mặc định các gói cước có thời hạn sử dụng 30 ngày sẽ được tự động gia hạn.
  - Bạn có thể chủ động thực hiện:
  o Tự động gia hạn gói cước
  o Không gia hạn gói cước
  o Gia hạn gói cước trước thời điểm gói cước hết hạn sử dụng nhưng đã hết dung lượng miễn phí.
  Lưu ý: Sau khi gia hạn gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đã gia hạn.
  4.4.2. Cách thức gia hạn gói cước
  a) Gia hạn gói cước tự động trên hệ thống
  - Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn trước khi gói cước hết hạn sử dụng 01 ngày. Nếu bạn không yêu cầu hủy hoặc không gia hạn thì gói cước sẽ được gia hạn cho chu kỳ 30 ngày tiếp theo.
  - Gói cước không được gia hạn trong các trường hợp sau:
  o Bạn gửi tin nhắn hủy hoặc yêu cầu không gia hạn gói cước trước thời điểm hệ thống gia hạn gói cước
  o Tài khoản của bạn không đủ để trừ tiền thuê bao của gói cước (đối với thuê bao trả trước).
  b) Gia hạn gói cước theo yêu cầu của khách hàng
  - Bạn có thể gia hạn các gói cước M5, M10, M25, M50, M70, M100, D30 nếu gói cước đang sử dụng vẫn còn thời gian sử dụng nhưng đã hết dung lượng miễn phí. Gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi bạn yêu cầu gia hạn thành công tuy nhiên ngày sử dụng của gói cước sẽ không được cộng dồn.
  - Bạn có thể gia hạn gói cước MIU trong trường hợp gói cước vẫn còn thời hạn sử dụng nhưng đã hết dung lượng được sử dụng với tốc độ 7,2 Mbps (400 MB)
  - Bạn không thể gia hạn gói cước nếu gói cước bạn đang sử dụng còn dung lượng miễn phí và thời gian sử dụng.
  - Để gia hạn gói cước, bạn soạn GH TênGóiCướcgửi 999
  Câu lệnh khác được chấp nhận: GH MI TênGóiCước hoặc GH DATA TênGóiCước gửi 999
  c) Không gia hạn gói cước: để không gia hạn gói cước, bạn soạn KGH gửi 999
  Câu lệnh khác được chấp nhận: KGH DATA hoặc KGH MI gửi 999
  Để không gia hạn gói Zing, bạn soạn: KGH ZING gửi 999
  Lưu ý:
  - Khi yêu cầu không gia hạn gói cước thành công, bạn vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn của gói cước. Sau khi gói cước hết hạn sử dụng, hệ thống sẽ không tự động gia hạn.
  - Sau khi gói cước bị hủy, bạn được tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Internet với giá cước và tốc độ gói mặc định M0.
  4.5. Tặng gói cước
  Để tặng gói cước, soạn: TANG TênGóiCước ThuêBaoNhận gửi 999.
  Điều kiện tặng gói cước:
  - Thuê bao tặng: thuê bao tặng phải hoạt động hai chiều, có đủ tiền trong tài khoản
  - Thuê bao nhận:
  Thuê bao hoạt động hai chiều có thể nhận gói được tặng trong các trường hợp sau:
  + Thuê bao nhận chưa có gói Mobbile Internet hoặc đang sử dụng gói Mobile Internet cơ bản (trừ gói MIU) nhưng đã hết dung lượng miễn phí có thể nhận bất kỳ gói cước Mobile Internet nào.
  + Thuê bao nhận đang sử dụng gói cước Mobile Internet cơ bản nhưng còn dung lượng miễn phí có thể nhận được gói cước gia tăng (ví dụ gói Zing,...).
  Thuê bao không được nhận gói cước Mobile Internet trong trường hợp sau:
  + Thuê bao nhận là thuê bao di động khóa 1 chiều hoặc 2 chiều.
  + Thuê bao nhận là thuê bao Fast Connect.
  + Thuê bao nhận đang sử dụng gói cước Mobile Internet cơ bản, còn hiệu lực và dung lượng miễn phí hoặc đang sử dụng gói cước MIU còn hiệu lực thì không nhận được gói cước MIU, gói cước Mobile Internet cơ bản khác, chỉ có thể nhận gói Zing.
  + Thuê bao nhận đang sử dụng gói BlackBerry có dung lượng miễn phí đi kèm, không nhận được gói cước Mobile Internet.
  4.6.Kiểm tra trạng thái gói cước
  - Để kiểm tra trạng thái gói cước Mobile Internet, soạn KT DATA gửi 999
  Câu lệnh khác được chấp nhận:
  KIEMTRA DATA hoặc CHECK DATA hoặc CK DATA gửi 999
  - Để kiểm tra trạng thái gói cước đã tặng, soạn
  KT ThuêBaoNhận gửi 999.
  4.7. Yêu cầu hỗ trợ
  - Để nhận được thông tin hỗ trợ về dịch vụ Mobile Internet,
  soạn TG MI gửi 999
  - Câu lệnh khác được chấp nhận:
  MI hoặc TRO GIUP MI hoặc HO TRO MI hoặc HELP MI gửi 999
  Lưu ý: Đối với từng giao dịch đăng ký/hủy dịch vụ, gói dịch vụ, gia hạn/hủy gia hạn gói dịch vụ, tặng gói dịch vụ, hệ thống sẽ gửi SMS thông báo về trạng thái giao dịch thành công hay không thành công của thuê bao.
   
  :
 2. cohay

  cohay Well-Known Member

  Bài viết:
  2,222
  Mọi người đang dùng gói cước nào vậy?!?
   
 3. treghe

  treghe Active Member

  Bài viết:
  891
  Mobifone :))
   
 4. wwan3g

  wwan3g Member

  Bài viết:
  708
  từ khi tăng giá gói cước MIU là mình đã chuyển về gói 25k. hic ráng xài tiết kiệm
   
 5. thuytrang

  thuytrang Member

  Bài viết:
  49
  Hiên nay Mobi có cả gói data plus 3G vừa có dung lượng miễn phí mà vừa tặng phút miễn phí nữa đấy, em đang xài gói 70k được tặng thêm 70p với 70 tin nhắn, bác nào xài thử chưa nhỉ?
   

Chia sẻ trang này

Users found this page by searching for:

 1. kiemtra bac ma mang mobi