[MV] I'm Yours & Price Tag (Cover) - Edward Nguyen

[MV] I'm Yours & Price Tag (Cover) - Edward Nguyen
1 person likes this.
  1. qt_AM
    ý là sến như con hến chứ gì???? :th_059_:
    29/9/11
  2. EeePC
    khúc đánh PIANO có vẽ thoát khỏi cái gì đó VN, nhưng ngay sau đó lại dính ngay vào 1 phong cách, rất ư là VN
    21/9/11