Cafe 3V3 - 18/4/2011

(Sửa)
Cafe 3V3 - 18/4/2011
 • 2336
  Đọc
  8
  0
  16:20
  Cafe 3V3 - 18/4/2011 - Phần 2
  Cafe 3V3 - 18/4/2011 - Phần 2
  - Games: Dragon Age II, Super Street Fighter IV, FIFA12 - Movie: Trailer "Cowboys & Aliens" - Thông tin bóng đá: MU, Chelsea, Real Madrid, Barca - Câu hỏi từ ASUS và AcBel - 5 đáp án chính xác và sớm nhất (chỉ cần trả lời đúng 1 trong 2 câu hỏi) sẽ được 5 điểm tích luỹ - 100 comments đầu tiên được 1 điểm tích luỹ - Mỗi tin gửi về chương trình [email protected] và được chọn đưa vào clip: 20 điểm tích lũy Chi tiết về nội dung tích luỹ điểm cùng Cafe 3v3: http://bit.ly/h8idaY
 • 2019
  Đọc
  24
  0
  19:42
  Cafe 3V3 - 18/4/2011 - Phần 1
  Cafe 3V3 - 18/4/2011 - Phần 1
  - ASUS GTX 580 Direct CU II, Nvidia Geforce GTX 580, GIGABYTE GTX 580 WINDFORCE Overclock - Tư vấn cấu hình "siêu máy tính" Quad SLI GTX580 vs Quad SLI GTX 590, Sandy bridge P67 vs X58... - Hướng dẫn Edit BIOS và thay đổi tốc độ quạt, điện thế cho các dòng VGA Hi-End Fermi. http://bit.ly/giWpnr - Câu hỏi từ ASUS và AcBel - 5 đáp án chính xác và sớm nhất (chỉ cần trả lời đúng 1 trong 2 câu hỏi) sẽ được 5 điểm tích luỹ - 100 comments đầu tiên được 1 điểm tích luỹ - Mỗi tin gửi về chương trình [email protected] và được chọn đưa vào clip: 20 điểm tích lũy Chi tiết về nội dung tích luỹ điểm cùng Cafe 3v3: http://bit.ly/h8idaY