ASUS I.R.I.S. - Inspirational Research for Immersive Space

ASUS I.R.I.S. - Inspirational Research for Immersive Space
 1. jummy1987
  uhm,mình thích nhất là có thể thay đổi kích thước theo mình muốn
  15/1/11
 2. kama_z
  cái này còn lâu mới có... đồ này còn hi-end hơn cả đồ chơi của Tony Stark trong iron man 2 nữa... quá dữ !!!!
  cái này hay ở chổ là nó thiết kế all in one... đồng hồ, phone, tablet trong 1
  14/1/11