[Amtech] - Cafe 3V3 - 24/3/2012!!!

[Amtech] - Cafe 3V3 - 24/3/2012!!!
2 people like this.
 1. navasious
  ku quân đâu vô up v 8 mới coai @@
  2/5/12
 2. sunny34leo
  @Ná: ta sún chỗ nèo chỉ thử koi x-(
  21/4/12
 3. navasious
  sún thì kêu là sún chứ muốn kiu gì giờ trời
  14/4/12
 4. sunny34leo
  @Vú: ta hum có sún gru gru..

  @Kenblat: chưa bị cén bao h nên chưa sợ đó a
  26/3/12
 5. kenblat
  Oái, ku Vũ đùa với CỌP!!!
  26/3/12