amazeTESTLAB 2010 - Review ASUS U33Jc Bamboo

amazeTESTLAB 2010 - Review ASUS U33Jc Bamboo
 1. qt_AM
  hình như vẫn chưa có bạn ơi
  4/9/10
 2. lxpdaica
  ở VN có cửa hàng nào bán con u33jc này chưa vậy. muốn có một con quá =.=
  4/9/10
 3. qt_AM
  chú chỉ được quyền xem chứ không có quyền có ý kiến,có biết không,mai ta úp cái clip của ông lên cho mà biết,lúc đó nhớ đừng trốn nhá há há há
  17/8/10
 4. navasious
  móa nhìn giống xác ướp aicap phần X woa
  17/8/10