amazeTESTLAB 2010 - Review ASUS EeeTop ET2400XVT

amazeTESTLAB 2010 - Review ASUS EeeTop ET2400XVT
 1. kenblat
  @Sơn: Thanks đã góp ý. Tụi anh sẽ cố gắng cải thiện...
  12/10/10
 2. tsondt
  phòng đẹp, phim rõ, sản phẩm khá ấn tượng.
  kím ai nói được tiếng anh mở channel trên youtube đi anh, hoặc là làm sub.
  9/10/10
 3. kenblat
  Suỵt suỵt!!!! tập trung chuyên môn...
  8/10/10
 4. EeePC
  Sản phẩm Good thế chẳng ai đếm xỉa.. Lo cha MC =]][QT_QM...Trảm not trừ lương:detien::detien:]
  8/10/10
 5. qt_AM
  hai ổng mới đú đởn xong đó,nhìn quần áo xóc xếch là mình hiểu ồi há há há:lamlo::lamlo:nói giỡn chút,giáo chủ đừng trừ lương em nhá:cachua::cachua::cachua:
  7/10/10