amazeTESTLAB 2010 - Điểm tin công nghệ ASUS Rampage III Extreme & Corsair Gamers DDR3

amazeTESTLAB 2010 - Điểm tin công nghệ ASUS Rampage III Extreme & Corsair Gamers DDR3
  1. speedracer
    Mấy anh review test lab đâu sao lâu quá chưa có review con này vậy, em đang thắc mắc cái board rời họat động ra sao.
    15/8/10