amazeTESTLAB 2010 - Điểm tin công nghệ ASUS ENGTX460 Series

amazeTESTLAB 2010 - Điểm tin công nghệ ASUS ENGTX460 Series
 1. <EVN>
  Cái này mới và rất hay
  Good
  2/8/10
 2. kenblat
  Quay mặt mấy ông thần đó lên cháy máy hết hahaha...
  30/7/10
 3. speedracer
  Mặt mấy anh đẹp zai đâu chẳng thấy.:D
  P/S: cái hình không giống con nhân sư gì cả, cái đầu con báo rõ ràng:D
  29/7/10